Skip to main content

Privacyverklaring

COVID Sneltest Centrum biedt een COVID-19 sneltest aan. Het online portaal ondersteunt dit door informatie en online afspraken. Hierbij worden een beperkt aantal persoonsgegevens verwerkt. Deze privacyverklaring bevat informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens via de website www.covidsneltestcentrum.nl.  Wij zullen uw persoonlijke gegevens altijd verwerken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze verklaring geeft aan hoe en waarom wij persoonsgegevens verzamelen, en waarvoor deze gegevens zullen worden gebruikt.

Contactgegevens

COVID Sneltest Centrum
Molenkamp 32
3732EV, De Bilt
E-mail: info@covidsneltestcentrum.nl
KvK-nummer: 80719317

Uw persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor een ander doeleinde verwerken dan in deze privacyverklaring is aangegeven. Daarnaast wordt uw persoonlijke informatie niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor meer informatie over hoe lang uw specifieke persoonsgegevens bewaard blijven, kunt u contact opnemen met info@covidsneltestcentrum.nl.

COVID Sneltest Centrum verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten/website en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Volledige naam
– Geboortedatum
– BSN
– Woonadres
– Postcode
– E-mailadres (voor bevestiging en uitslag)
– Mobiel nummer
– De testuitslag
– De eerste ziektedag
– De testdatum
– IP-adres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Doelen

Alle gegevens die wij verzamelen, gebruiken wij voor de hierna beschreven doeleinden:

– om afspraken goed te kunnen verwerken
– om onze teststraat (en op locatie) en bijbehorende systeem goed te laten functioneren
– om uw test goed uit te kunnen voeren
– om positieve uitslagen aan de GGD te melden
– om de doeltreffendheid van onze teststraat (en op locatie) en de bijbehorende systeem vast te stellen, en te verbeteren
– om het gebruik op onze website te analyseren
– om technische problemen te verhelpen of te diagnosticeren.

Bewaartermijn

COVID Sneltest Centrum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie                                                                                          Bewaartermijn                 Reden
IP-adres                                                                                             26 maanden                       websiteverbetering
Gegevens over uw activiteiten op onze website                26 maanden                       websiteverbetering
Internetbrowser en apparaat type                                          26 maanden                      websiteverbetering

Cookies

Wij maken ook gebruik van cookies op onze website. Cookies zijn kleine informatiebestanden die door uw browser of applicatie op de harde schijf van uw apparatuur worden bewaard. Wij gebruiken technische en functionele cookies. Deze worden noodzakelijk gebruikt voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Wij maken tevens van analytische cookies om de effectiviteit en kwaliteit van onze website te meten. Deze cookies hebben geen of slechts een geringe impact op uw privacy.

U kunt via uw browser-instellingen aangeven dat u automatisch cookies wilt weigeren of wilt verwijderen. Het kan echter voorkomen dat onze website dan niet optimaal kan worden gebruikt.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U heeft daarnaast het recht om onze verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of hiertegen bezwaar te maken . U kunt ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Voornoemde verzoeken dienen te geschieden per e-mail naar info@covidsneltestcentrum.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Wij reageren zo spoedig mogelijk op uw verzoek.

COVID Sneltest Centrum wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons.

Derde partijen

Wij zullen uw persoonlijke informatie in bepaalde gevallen delen met derden voor zover u hiervoor uw toestemming heeft gegeven, dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of indien een wettelijk voorschrift of een bevoegde autoriteit dit verplicht.

Beveiliging en veiligheid

COVID Sneltest Centrum heeft de passende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in lijn met de geldende wet- en regelgeving, zijn beschermd tegen ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking, verlies, vernietiging of beschadiging. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via de e-mail: info@covidsneltestcentrum.nl.

Wijzigen privacyverklaring

COVID Sneltest Centrum kan deze privacyverklaring wijzigen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Wij zullen uw persoonlijke gegevens altijd verwerken in lijn met de privacyverklaring ten tijde van het verzamelen van uw gegevens. Voor vragen over deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@covidsneltestcentrum.nl.